LINIMENTGEL “Radital”

130 kr214 kr

Sveriges mest sålda liniment, använt på djur och människor i över 60 år. Radital Liniment är ett effektivt, dubbelverkande liniment som lokalt verkar för att öka blodgenomströmningen, förkorta återhämtningstiden och ge lindring vid tillfällig smärta. Massera in Radital liniment på det utsatta området för att ge hästens de bästa förutsättningarna att prestera optimalt.

Radital liniment ger initialt en kylande effekt för att sedan övergå i en långvarig värme. Radital liniment anses som marknadens mest effektiva liniment och kan användas i syfte att förebygga och lindra besvär i muskler, senor och leder.
Används flitigt inom elitidrotten både på häst, hund och humansidan.

Finns även i flytande form

96 timmars karens

HÅLLBARHET
24 mån. Se bäst före datum.
Förvaras i rumstemperatur.
För utvärtes bruk. Tvätta händerna noggrant efter
användning. Undvik att få produkten i ögonen, skölj med vatten om det skulle inträffa.
Förvaras oåtkomligt för barn.